Om Club Lannung

Om Club Lannung


Club Lannung er opkaldt efter landsretssagfører Hermod Lannung, der som en af de første i Danmark interesserede sig for menneskerettigheder. Hermod Lannung havde en lang international karriere bag sig og deltog blandt andet i stiftelsen af de Forenede Nationer, ligesom han spillede en aktiv rolle under forhandlingerne om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hermod Lannung døde i 1996 i en alder af 100 år. Du kan læse mere om Hermod Lannung her og i denne artikel i Den Store Danske.


Club Lannung finansieres ved fondsmidler. I 2021 blev Club Lannung støttet af Dreyers FondHermod Lannungs FondKnud Højgaards Fond, Hoffmann og Husmans Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.


Club Lannungs bestyrelse består af:


Ole Spiermann, partner i advokatfirmaet Bruun & Hjejle (formand)

Jonas Christoffersen, advokat hos Offersen og Christoffersen

Jonas Bering Liisberg, ambassadør, Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske Union


Club Lannungs juridiske vejledere er:


Anna de Vos-Zehngraff, advokat, Databeskyttelsesrådgiver hos Alm. Brand

Anne Arvidsen, advokatfuldmægtig hos Bruun & Hjejle

Jakob Klaris Søgaard, advokat hos Advokatfirmaet Poul Schmith

Martin Ryding Rosenkilde, chefkonsulent i Folketinget

Sidsel Arler Bogetoft, dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten

Trine Ravnholt, fuldmægtig i Justitsministeriets Departement