Deltagelse i Nordisk Processpil 2022

Deltagelse i Nordisk Processpil 2022


Nordisk Processpil finder næste gang sted i juni 2022.


Mulighed for at søge om deltagelse i Nordisk Processpil for Club Lannung er i efteråret 2021, hvor man kan søge om deltagelse i forårssemesteret 2022.


Fristen for at søge er torsdag den 7. oktober 2021, kl. 18.00. Motiveret ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til post@lannung.dk - filerne bedes samles i én PDF-fil. 


Infomøde om deltagelse i Nordisk Processpil 2022 finder sted tirsdag den 21. september 2021. Nærmere information herom findes på Club Lannungs Facebook-side.


Vigtige datoer for Nordisk Processpil 2022

Case offentliggøres: Forventes primo februar 2022

Aflevering af processkrifter: Forventes primo marts 2022

Forberedelse af mundlige procedurer begynder: Forventes ultimo april 2022 og frem til afholdelse af konkurrencen


Selve konkurrencen forventes i 2022 afholdt i København.


Du kan desuden følge med på Club Lannungs Facebook-side. Her poster vi løbende nyheder og historier om, hvordan det er at deltage i Nordisk Processpil.